skip to Main Content
Varikozun-mualicesi – ExoSkleroterapiya

varikozun-mualicesi – ExoSkleroterapiya

Varikozun mualicesi – ExoSkleroterapiya.

Varikoz xesteliyində istifadə olunan müalicə formalarından biridə ExoSkleroterapiyadır. ExoSkleroterapiyanın prinsipi nədir?

varikozun-mualicesi-exoskleroterapiya

Burda Skleroterapiyada istifadə olunan preparat istifadə olunur, lakin gözlə görünən damarlara yox, dərialtında daxildə yerləşən gözlə görünməyən damarlara, USMin nəzarəti altında həmin damara düşülür və köpük yeridilir.

varikozun-mualicesi-exoskleroterapiya

Bu əməliyyatı əvəz edən bir proseduradır.

varikozun-mualicesi-exoskleroterapiya

ExoSkleroterapiyanın köməyi ilə daxildə olan qıvrılmış damarları asanlıqla aradan qaldırmaq olur.

Back To Top