skip to Main Content

Daxili və xarici damarlar arasında fərq

Venaların anatomiyasında dərin venalar, dərialtı venalar və səthi venalar var. Dərin venalar, bud sümüyün yanında gedən, bud venasına aid etmək olar.

daxili-ve-xarici-damarlar-arasinda-ferq

Dərialtı venalarböyük dərialtı, kiçik dərialtı venalar demək olar. Səthi venalar – gözlə görünən kapilyarlar və retikulyar yaşıl venalar nəzərdə tutulur.

daxili-ve-xarici-damarlar-arasinda-ferq

Dərin venalarda hər hansı bir problem olanda, tromboz nəzərdə tutulur, müalicə zamanı invaziv radioloq mütəxəssislərin rolu çox böyükdür.

daxili-ve-xarici-damarlar-arasinda-ferq

Dərialtı venaların genişlənməsi olanda lazer emeliyyatından, səthi venaların genişlənməsi müşahidə olanda isə Skleroterapiya ilə müalicə olunur.

varikozun-mualicesi artıq daha effektiv üsullarla həyata keçirilir.

Back To Top